Enter your keyword

Bimbingan Al-Quran

Bimbingan Al-Quran
Tatapan Minda menyediakan kelas bimbingan bacaan al-Quran untuk dewasa dan kanak-kanak. Pelajar akan dibimbing oleh guru-guru al-Quran yang terlatih dan membimbing bacaan mengikut hukum Tajwid.

Penekanan hukum Tajwid dalam mempelajari al-Quran merupakan keperluan penting dalam bacaan al-Quran yang betul. Guru al-Quran sentiasa mengawasi bacaan pelajar agar mamatuhi  hukum Tajwid ini.

PENTINGNYA MEMPELAJARI AL-QURAN

Hukum mempelajari ilmuTajwid adalah fardu kifayah, manakala mengamalkannya yakni membaca al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain bagi setiap Muslimin dan Muslimat yang mukalaf.

Manusia yang terbaik ialah yang belajar dan mengajar al-Quran.

Dari Uthman bin Affan radhiAllahu anhu katanya Rasulullah sallAllahu alaihi wasallam bersabda:

“Sebaik-baiknya engkau semua ialah orang yang mempelajari al-Quran dan mengajarkannya.”

(HR al-Bukhari

Al-Quran akan memberikan pertolongan pada Hari Kiamat.

Dari Abu Umamah radhiAllahu anhu katanya: “Saya mendengar Rasulullah sallAllahu alaihi wasallam bersabda:”

“Bacalah olehmu semua akan al-Quran itu, sebab al-Quran itu akan datang pada Hari Kiamat sebagai sesuatu yang dapat memberikan syafaat (pertolongan) kepada orang-orang yang memilikinya (mengamalkannya).”

(HR Muslim)

Ganjaran buat orang-orang yang lancar dan tidak lancar membaca al-Quran.

Dari Aisyah radhiAllahu anha, katanya Rasulullah sallAllahu alaihi wasallam bersabda:

“Orang yang membaca al-Quran dan ia sudah mahir dengan bacaannya itu, maka ia adalah beserta para malaikat utusan Allah yang mulia lagi sangat taat. Sedang orang yang membaca al-Quran dan ia berasa susah dalam bacaannya tidak lancar tetapi ia selalu berusaha, maka untuknya dua pahala.”

(Muttafaq alaih)

JADUAL KELAS

Kanak-kanak             Isnin hingga Jumaat                    8 malam hingga 9.00 malam