Enter your keyword

Saya Mahir Membaca

Saya Mahir Membaca
Kebolehan membaca merupakan pemangkin penerokaan anak-anak ke alam ilmu pengetahuan. Dengan mempunyai asas membaca, anak-anak akan mendapati dunia ini sangat luas dan menyeronokkan.
Program “Saya Mahir Membaca” ini merupakan program bacaan awal yang lengkap bagi kanak-kanak antara 4 hingga 8 tahun.
Program “Saya Mahir Membaca” ini mengandungi 6 peringkat yang disusun secara sistematik. Kanak-kanak akan diperkenalkan dengan sistem bunyi dan suku kata secara berperingkat-peringakat dan berulang.