Speak Well Arabic

Speak Well Arabic

Kami menyediakan kelas komunikasi Bahasa Arab melalui program yang berteraskan JQAF yang diperkenalkan di sekolah rendah.

Kelas ini terbuka untuk pelajar dari Tahun 1 hingga Tahun 6 . Sila klik Jadual Kelas untuk butiran jadual menhikut tahap pelajar.