Enter your keyword

Speak Well Mandarin

Speak Well Mandarin
Bahasa Mandarin merupakan bahasa asing yang paling pesat membangun di dunia selepas Bahasa Inggeris. Bahasa ini akan menjadi satu madium penting dalam perniagaan; bahkan komunikasi penting seharian di Asia. Bahasa Mandarin kini boleh dianggap bahasa Internasional kedua setelah Bahasa Inggeris.
Dengan menguasai Bahasa Mandarin, banyak peluang dan kesempatan boleh diperolehi seperti:-
  1. memudahkan urusan pelaburan dan perniagaan dengan pihak-pihak yang menggunakan serta menguasai Bahasa Mandarin seperti di negara China yang mana penduduknya melebihi 1.3 billion.
  2. memudahkan berkomunikasi serta menjalin kemsraan dengan masyarakat tempatan yang berbangsa cina.
  3. meningkat peluang diri dalam pekerjaan yang memerlukan kemahiran berbahasa Mandarin.
  4. peluang menambah ilmu melalui sumber percetakan yang menggunakan Bahasa Mandarin.
Program “Speak Well Mandarin” yang dijalankan di Tatapan Minda merangkumi 3 aras.
Aras 1: Mandarin for StudentTerbuka kepada murid sekolah .

Aras 2: Adult BeginnerTerbuka kepada pelajar dewasa yang tiada asas Bahasa Mandarin.

Aras 3: Adult Intermediate Terbuka kepada pelajar dewasa yang mempunyai asas Bahasa Mandarin dan mahu menguatkan kamahiran mereka.