0
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

Enter your keyword

post

Teknik Mengajar Membaca

Teknik Mengajar Membaca


TEKNIK MENGAJAR MEMBACA

Sekarang ini terdapat TIGA kaedah fonik di dalam mengajar membaca bahasa Melayu.

1. Kaedah Fonik SUKU KATA –
Kaedah ini sama sahaja dengan kaedah menghafal pola-pola suku kata. Mungkin REBRANDING pada nama!
Nama lain kaedah hafal suku kata – Kaedah Suku Kata , Kaedah Terus Baca.

2. Kaedah Fonik Gabung-Kata
Beberapa huruf konsonan & semua huruf vokal diajar bunyi pada peringkat permulaan. Kemudian kanak-kanak diajar bunyi/fonik suku kata seperti ba bi bu, sa si su.

3. Kaedah Fonik Gabung Bunyi
Kanak-kanak diajar hubung kait bunyi paling kecil di dalam bahasa Melayu dengan simbol/huruf. Mereka diajar membaca dengan menggabung terus kesemua bunyi menjadi perkataan.

DAFTAR SEGERA KELAS MAHIR MEMBACA

HUBUNGI 019-7108398

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.