Enter your keyword

post

Teknik Mengajar Membaca

Teknik Mengajar Membaca


TEKNIK MENGAJAR MEMBACA

Sekarang ini terdapat TIGA kaedah fonik di dalam mengajar membaca bahasa Melayu.

1. Kaedah Fonik SUKU KATA –
Kaedah ini sama sahaja dengan kaedah menghafal pola-pola suku kata. Mungkin REBRANDING pada nama!
Nama lain kaedah hafal suku kata – Kaedah Suku Kata , Kaedah Terus Baca.

2. Kaedah Fonik Gabung-Kata
Beberapa huruf konsonan & semua huruf vokal diajar bunyi pada peringkat permulaan. Kemudian kanak-kanak diajar bunyi/fonik suku kata seperti ba bi bu, sa si su.

3. Kaedah Fonik Gabung Bunyi
Kanak-kanak diajar hubung kait bunyi paling kecil di dalam bahasa Melayu dengan simbol/huruf. Mereka diajar membaca dengan menggabung terus kesemua bunyi menjadi perkataan.

DAFTAR SEGERA KELAS MAHIR MEMBACA

HUBUNGI 019-7108398

No Comments

Add your review

Your email address will not be published.