Privasi anda
TATAPAN MINDA komited untuk melindungi privasi anda. Dasar privasi dan privasi data ini menetapkan bagaimana kami menggunakan dan melindungi maklumat yang anda berikan kepada kami melalui laman web ini.

Untuk memberi anda lebih baik, anda sedar dan bersetuju bahawa kami boleh berkongsi maklumat yang anda berikan kepada kami dengan agensi kerajaan lain atau rakan kongsi kami apabila anda:

mendaftar dengan laman web kami;

mengemukakan apa-apa bentuk elektronik yang terdapat dalam laman web ini;

menghantar e-mel yang termasuk data peribadi,

Sebagai contoh, anda mungkin mempunyai aduan yang hanya boleh kita selesaikan atau alamat dengan bekerja dengan agensi kerajaan yang lain.

Kuki
Laman web kami (bersama-sama dengan yang lain) menjana “kuki”, yang merupakan fail khas yang dikumpulkan oleh pelayan kami yang mengenal pasti anda atau komputer anda setiap kali anda melawat laman web ini. Kuki ini tidak merakam data secara kekal dan tidak disimpan pada pemacu keras komputer anda; sebaik sahaja anda menutup penyemak imbas anda, komputer anda memadamkan cookies.

Maklumat Log
Apabila anda mengakses laman web TATAPAN MINDA , pelayan web kami secara automatik merekodkan maklumat log yang dihantar oleh penyemak imbas anda. Log pelayan ini mungkin termasuk maklumat seperti permintaan web anda, alamat protokol internet, jenis penyemak imbas, bahasa penyemak imbas, tarikh dan masa permintaan anda dan satu atau lebih kuki yang secara unik dapat mengenal pasti penyemak imbas anda.

Perlindungan Keselamatan & Perlindungan Data
TATAPAN MINDA telah menyediakan teknologi dan piawaian untuk melindungi maklumat peribadi yang tersimpan dan dihantar kepada anda. Ini termasuk perisian penyulitan dan piawaian keselamatan yang ketat. Walau bagaimanapun, semasa kami komited untuk melindungi data peribadi anda, kami tidak menjamin akses yang tidak dibenarkan atau tidak sengaja kepada data tersebut.

Maklumat Dikumpul
Laman web ini tidak mengumpulkan maklumat peribadi secara automatik yang dapat mengenal pasti anda apabila anda melayari laman web ini. Sebarang maklumat peribadi yang kami terima mestilah berasal dari anda, contohnya apabila anda menghantar e-mel kepada kami atau menyerahkan borang elektronik semasa pendaftaran, menjawab kaji selidik, membuat permohonan atau melaksanakan kontrak di bahagian yang selamat dari laman web.

Persetujuan anda
Dengan memberi kami maklumat peribadi anda, anda memberi kami persetujuan untuk mengumpul, menggunakan dan mendedahkan maklumat peribadi anda di bawah terma polisi ini dan mana-mana undang-undang privasi dan perlindungan data yang relevan di Malaysia. Sekiranya anda tidak mahu memberikan persetujuan ini, sila jangan gunakan mana-mana borang elektronik di laman web kami.

Penggunaan dan Pendedahan Data Peribadi dan Spesifikasi Tujuan
TATAPAN MINDA akan menyimpan rahsia semua maklumat peribadi yang dikumpul melalui laman web kami. Walau bagaimanapun, kami boleh mendedahkan maklumat tersebut kepada pihak-pihak berikut semasa menggunakan maklumat untuk alasan ia dikumpulkan:

Seseorang atau syarikat yang bertindak bagi pihak TATAPAN MINDA ;

Mana-mana orang atau syarikat lain yang telah berusaha untuk menyimpan maklumat tersebut dengan rahsia, dengan syarat mereka mempunyai hak untuk maklumat tersebut.

Kami juga akan mendedahkan data peribadi anda kepada pihak berkuasa kerajaan jika kami dipaksa oleh undang-undang. Kami juga boleh mendedahkan maklumat peribadi anda kepada orang lain yang berhak kepadanya di bawah undang-undang Malaysia selagi mereka boleh membuktikan mereka mempunyai kuasa untuk melakukan.

Penyimpanan Data
Kami akan menyimpan apa-apa maklumat peribadi yang anda berikan kepada kami selagi terdapat alasan untuk berbuat demikian, misalnya untuk memenuhi undang-undang atau peraturan, atau untuk melindungi kepentingan kami.

Pemindahan Data Peribadi Di Luar Malaysia
Dalam perjalanan perniagaan kami, kami mungkin perlu memindahkan maklumat peribadi anda di luar Malaysia.

Perubahan kepada Polisi ini
TATAPAN MINDA berhak mengubah dasar ini pada bila-bila masa. Kami akan mengumumkan apa-apa perubahan pada halaman ini. Dasar ini bukan kontrak, dan tidak mencadangkan apa-apa kewajipan di pihak kami dengan pihak lain